Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - Sacramento, SVCC Temple Sacramento, 4679 Aldona Lane, Sacramento CA 95841, (916) 483-4760, (916) 801-3097, (916) 579-1156, (925) 301-0391, Weekdays : 9am - 12pm and 6pm - 8:30pm, Weekends : 9am - 8pm Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - Sacramento, SVCC Temple Sacramento, 4679 Aldona Lane, Sacramento CA 95841, (916) 483-4760, (916) 801-3097, (916) 579-1156, (925) 301-0391, Weekdays : 9am - 12pm and 6pm - 8:30pm, Weekends : 9am - 8pm Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - Sacramento, SVCC Temple Sacramento, 4679 Aldona Lane, Sacramento CA 95841, (916) 483-4760, (916) 801-3097, (916) 579-1156, (925) 301-0391, Weekdays : 9am - 12pm and 6pm - 8:30pm, Weekends : 9am - 8pm Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - Sacramento, SVCC Temple Sacramento, 4679 Aldona Lane, Sacramento CA 95841, (916) 483-4760, (916) 801-3097, (916) 579-1156, (925) 301-0391, Weekdays : 9am - 12pm and 6pm - 8:30pm, Weekends : 9am - 8pm
SVCC Temple Sacramento Ganesha Ganapathy Pillaiyar
Home
Register
Sponsorship/
Donations
Sankalpam
Contact Us
Calendar
Services
Pooja Items
Unsubscribe
Login
Snippets
Pic Gallery
About Us
Recurring
Schedule
Festivals
SVCC Temple Sacramento Aandal Andal Aandaal
SVCC Temple Sacramento Balaji Venkateshwara Venkateswara Venkatachalpathy
SVCC Temple Sacramento Lakshmi Laxmi Mahalaxmi Mahalakshmi SVCC Temple Sacramento Saraswathi Saraswathy
SVCC Temple Sacramento Muruga Subhramanya Karthikeya
SVCC Temple Sacramento Anjaneya Hanuman
Saturday June 15 2024  Sun Rise / Set  05:46 - 20:31  Rahu Kalam  09:27 - 11:17  Yama Gandam  14:59 - 16:49
Tel: (916) 483-4760 Email: mailinglist@svcctemple.org
https://www.facebook.com/svcctemplesacramento
Click for SVCC Fremont Click to donate & enter Sankalpam Click to watch live !!!

Sankalpam for Sat Jun 15 2024 - Sat Jul 20 2024

#1 Sankalpam for Jun 15 2024  Saturday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Navamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 2:02pm 2024-06-14
11:34am
2024-06-15
2:02pm
Dashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 2:02pm 2024-06-15
2:02pm
2024-06-16
4:13pm
Sthira
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-15
2024-06-15

Hasta
Nakshatra Yuktayam
Till 10:42pm 2024-06-14
7:43pm
2024-06-15
10:42pm
Chitta
Nakshatra Yuktayam
From 10:42pm 2024-06-15
10:42pm
2024-06-17
1:20am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Navamyam
Shubha Titau
Till 2:02pm 2024-06-14
11:34am
2024-06-15
2:02pm
Dashamyam
Shubha Titau
From 2:02pm 2024-06-15
2:02pm
2024-06-16
4:13pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 15 2024
5:46am
Jun 15 2024
8:31pm
Rahu Kalam Jun 15 2024
9:27am
Jun 15 2024
11:17am
Yama Gandam Jun 15 2024
2:59pm
Jun 15 2024
4:49pm
#2 Sankalpam for Jun 16 2024  Sunday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Dashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 4:13pm 2024-06-15
2:02pm
2024-06-16
4:13pm
Ekadashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 4:13pm 2024-06-16
4:13pm
2024-06-17
5:55pm
Bhanu
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-16
2024-06-16

Chitta
Nakshatra Yuktayam
All Day 2024-06-15
10:42pm
2024-06-17
1:20am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dashamyam
Shubha Titau
Till 4:13pm 2024-06-15
2:02pm
2024-06-16
4:13pm
Ekadashamyam
Shubha Titau
From 4:13pm 2024-06-16
4:13pm
2024-06-17
5:55pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 16 2024
5:46am
Jun 16 2024
8:31pm
Rahu Kalam Jun 16 2024
6:40pm
Jun 16 2024
8:31pm
Yama Gandam Jun 16 2024
1:08pm
Jun 16 2024
2:59pm
#3 Sankalpam for Jun 17 2024  Monday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Ekadashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 5:55pm 2024-06-16
4:13pm
2024-06-17
5:55pm
Dwadashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 5:55pm 2024-06-17
5:55pm
2024-06-18
6:58pm
Soma
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-17
2024-06-17

Chitta
Nakshatra Yuktayam
Till 1:20am 2024-06-15
10:42pm
2024-06-17
1:20am
Swati
Nakshatra Yuktayam
From 1:20am 2024-06-17
1:20am
2024-06-18
3:26am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Ekadashamyam
Shubha Titau
Till 5:55pm 2024-06-16
4:13pm
2024-06-17
5:55pm
Dwadashamyam
Shubha Titau
From 5:55pm 2024-06-17
5:55pm
2024-06-18
6:58pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 17 2024
5:46am
Jun 17 2024
8:32pm
Rahu Kalam Jun 17 2024
7:36am
Jun 17 2024
9:27am
Yama Gandam Jun 17 2024
11:18am
Jun 17 2024
1:09pm
#4 Sankalpam for Jun 18 2024  Tuesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Dwadashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 6:58pm 2024-06-17
5:55pm
2024-06-18
6:58pm
Trayodashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 6:58pm 2024-06-18
6:58pm
2024-06-19
7:20pm
Bhowma
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-18
2024-06-18

Swati
Nakshatra Yuktayam
Till 3:26am 2024-06-17
1:20am
2024-06-18
3:26am
Vishaka
Nakshatra Yuktayam
From 3:26am 2024-06-18
3:26am
2024-06-19
4:53am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dwadashamyam
Shubha Titau
Till 6:58pm 2024-06-17
5:55pm
2024-06-18
6:58pm
Trayodashamyam
Shubha Titau
From 6:58pm 2024-06-18
6:58pm
2024-06-19
7:20pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 18 2024
5:47am
Jun 18 2024
8:32pm
Rahu Kalam Jun 18 2024
4:50pm
Jun 18 2024
6:41pm
Yama Gandam Jun 18 2024
9:28am
Jun 18 2024
11:18am
#5 Sankalpam for Jun 19 2024  Wednesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Trayodashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 7:20pm 2024-06-18
6:58pm
2024-06-19
7:20pm
Chathurdashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 7:20pm 2024-06-19
7:20pm
2024-06-20
7:01pm
Bhudha
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-19
2024-06-19

Vishaka
Nakshatra Yuktayam
Till 4:53am 2024-06-18
3:26am
2024-06-19
4:53am
Anuradha
Nakshatra Yuktayam
From 4:53am 2024-06-19
4:53am
2024-06-20
5:39am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Trayodashamyam
Shubha Titau
Till 7:20pm 2024-06-18
6:58pm
2024-06-19
7:20pm
Chathurdashamyam
Shubha Titau
From 7:20pm 2024-06-19
7:20pm
2024-06-20
7:01pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 19 2024
5:47am
Jun 19 2024
8:32pm
Rahu Kalam Jun 19 2024
1:09pm
Jun 19 2024
3:00pm
Yama Gandam Jun 19 2024
7:37am
Jun 19 2024
9:28am
#6 Sankalpam for Jun 20 2024  Thursday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Chathurdashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 7:01pm 2024-06-19
7:20pm
2024-06-20
7:01pm
Pournamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 7:02pm 2024-06-20
7:02pm
2024-06-21
6:07pm
Guru
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-20
2024-06-20

Anuradha
Nakshatra Yuktayam
Till 5:39am 2024-06-19
4:53am
2024-06-20
5:39am
Jyeshta
Nakshatra Yuktayam
From 5:40am 2024-06-20
5:40am
2024-06-21
5:48am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Chathurdashamyam
Shubha Titau
Till 7:01pm 2024-06-19
7:20pm
2024-06-20
7:01pm
Pournamyam
Shubha Titau
From 7:02pm 2024-06-20
7:02pm
2024-06-21
6:07pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 20 2024
5:47am
Jun 20 2024
8:32pm
Rahu Kalam Jun 20 2024
3:00pm
Jun 20 2024
4:50pm
Yama Gandam Jun 20 2024
5:47am
Jun 20 2024
7:37am
#7 Sankalpam for Jun 21 2024  Friday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Pournamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 6:07pm 2024-06-20
7:02pm
2024-06-21
6:07pm
Prathamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 6:07pm 2024-06-21
6:07pm
2024-06-22
4:43pm
Brugu
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-21
2024-06-21

Jyeshta
Nakshatra Yuktayam
Till 5:48am 2024-06-20
5:40am
2024-06-21
5:48am
Moola
Nakshatra Yuktayam
From 5:48am 2024-06-21
5:48am
2024-06-22
5:24am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Pournamyam
Shubha Titau
Till 6:07pm 2024-06-20
7:02pm
2024-06-21
6:07pm
Prathamyam
Shubha Titau
From 6:07pm 2024-06-21
6:07pm
2024-06-22
4:43pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 21 2024
5:47am
Jun 21 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jun 21 2024
11:19am
Jun 21 2024
1:10pm
Yama Gandam Jun 21 2024
4:51pm
Jun 21 2024
6:42pm
#8 Sankalpam for Jun 22 2024  Saturday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Prathamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 4:43pm 2024-06-21
6:07pm
2024-06-22
4:43pm
Dwithiyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 4:43pm 2024-06-22
4:43pm
2024-06-23
2:56pm
Sthira
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-22
2024-06-22

Moola
Nakshatra Yuktayam
Till 5:24am 2024-06-21
5:48am
2024-06-22
5:24am
Poorvaashaada
Nakshatra Yuktayam
From 5:24am 2024-06-22
5:24am
2024-06-23
4:33am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Prathamyam
Shubha Titau
Till 4:43pm 2024-06-21
6:07pm
2024-06-22
4:43pm
Dwithiyam
Shubha Titau
From 4:43pm 2024-06-22
4:43pm
2024-06-23
2:56pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 22 2024
5:47am
Jun 22 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jun 22 2024
9:28am
Jun 22 2024
11:19am
Yama Gandam Jun 22 2024
3:00pm
Jun 22 2024
4:51pm
#9 Sankalpam for Jun 23 2024  Sunday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Dwithiyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 2:56pm 2024-06-22
4:43pm
2024-06-23
2:56pm
Trithiyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 2:56pm 2024-06-23
2:56pm
2024-06-24
12:53pm
Bhanu
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-23
2024-06-23

Poorvaashaada
Nakshatra Yuktayam
Till 4:33am 2024-06-22
5:24am
2024-06-23
4:33am
Uttaraashaada
Nakshatra Yuktayam
From 4:33am 2024-06-23
4:33am
2024-06-24
3:24am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dwithiyam
Shubha Titau
Till 2:56pm 2024-06-22
4:43pm
2024-06-23
2:56pm
Trithiyam
Shubha Titau
From 2:56pm 2024-06-23
2:56pm
2024-06-24
12:53pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 23 2024
5:48am
Jun 23 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jun 23 2024
6:42pm
Jun 23 2024
8:33pm
Yama Gandam Jun 23 2024
1:10pm
Jun 23 2024
3:01pm
#10 Sankalpam for Jun 24 2024  Monday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Trithiyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 12:53pm 2024-06-23
2:56pm
2024-06-24
12:53pm
Chathurthyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 12:53pm 2024-06-24
12:53pm
2024-06-25
10:41am
Soma
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-24
2024-06-24

Uttaraashaada
Nakshatra Yuktayam
Till 3:24am 2024-06-23
4:33am
2024-06-24
3:24am
Shravana
Nakshatra Yuktayam
From 3:24am 2024-06-24
3:24am
2024-06-25
2:02am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Trithiyam
Shubha Titau
Till 12:53pm 2024-06-23
2:56pm
2024-06-24
12:53pm
Chathurthyam
Shubha Titau
From 12:53pm 2024-06-24
12:53pm
2024-06-25
10:41am
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 24 2024
5:48am
Jun 24 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jun 24 2024
7:38am
Jun 24 2024
9:29am
Yama Gandam Jun 24 2024
11:19am
Jun 24 2024
1:10pm
#11 Sankalpam for Jun 25 2024  Tuesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Chathurthyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 10:41am 2024-06-24
12:53pm
2024-06-25
10:41am
Panchamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 10:41am 2024-06-25
10:41am
2024-06-26
8:25am
Bhowma
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-25
2024-06-25

Shravana
Nakshatra Yuktayam
Till 2:02am 2024-06-24
3:24am
2024-06-25
2:02am
Dhanishta
Nakshatra Yuktayam
From 2:02am 2024-06-25
2:02am
2024-06-26
12:35am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Chathurthyam
Shubha Titau
Till 10:41am 2024-06-24
12:53pm
2024-06-25
10:41am
Panchamyam
Shubha Titau
From 10:41am 2024-06-25
10:41am
2024-06-26
8:25am
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 25 2024
5:48am
Jun 25 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jun 25 2024
4:51pm
Jun 25 2024
6:42pm
Yama Gandam Jun 25 2024
9:29am
Jun 25 2024
11:19am
#12 Sankalpam for Jun 26 2024  Wednesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Panchamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 8:25am 2024-06-25
10:41am
2024-06-26
8:25am
Sashtyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 8:25am 2024-06-26
8:25am
2024-06-27
6:09am
Bhudha
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-26
2024-06-26

Dhanishta
Nakshatra Yuktayam
Till 12:35am 2024-06-25
2:02am
2024-06-26
12:35am
Shatabisha
Nakshatra Yuktayam
From 12:35am 2024-06-26
12:35am
2024-06-26
11:06pm
Poorvabhadra
Nakshatra Yuktayam
From 11:06pm 2024-06-26
11:06pm
2024-06-27
9:40pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Panchamyam
Shubha Titau
Till 8:25am 2024-06-25
10:41am
2024-06-26
8:25am
Sashtyam
Shubha Titau
From 8:25am 2024-06-26
8:25am
2024-06-27
6:09am
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 26 2024
5:49am
Jun 26 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jun 26 2024
1:11pm
Jun 26 2024
3:01pm
Yama Gandam Jun 26 2024
7:39am
Jun 26 2024
9:30am
#13 Sankalpam for Jun 27 2024  Thursday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Sashtyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 6:09am 2024-06-26
8:25am
2024-06-27
6:09am
Sapthamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 6:09am 2024-06-27
6:09am
2024-06-28
3:57am
Guru
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-27
2024-06-27

Poorvabhadra
Nakshatra Yuktayam
Till 9:40pm 2024-06-26
11:06pm
2024-06-27
9:40pm
Uttaraabhadra
Nakshatra Yuktayam
From 9:40pm 2024-06-27
9:40pm
2024-06-28
8:19pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Sashtyam
Shubha Titau
Till 6:09am 2024-06-26
8:25am
2024-06-27
6:09am
Sapthamyam
Shubha Titau
From 6:09am 2024-06-27
6:09am
2024-06-28
3:57am
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 27 2024
5:49am
Jun 27 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jun 27 2024
3:01pm
Jun 27 2024
4:52pm
Yama Gandam Jun 27 2024
5:49am
Jun 27 2024
7:39am
#14 Sankalpam for Jun 28 2024  Friday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Sapthamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 3:57am 2024-06-27
6:09am
2024-06-28
3:57am
Ashtamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 3:57am 2024-06-28
3:57am
2024-06-29
1:50am
Brugu
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-28
2024-06-28

Uttaraabhadra
Nakshatra Yuktayam
Till 8:19pm 2024-06-27
9:40pm
2024-06-28
8:19pm
Revathi
Nakshatra Yuktayam
From 8:19pm 2024-06-28
8:19pm
2024-06-29
7:04pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Sapthamyam
Shubha Titau
Till 3:57am 2024-06-27
6:09am
2024-06-28
3:57am
Ashtamyam
Shubha Titau
From 3:57am 2024-06-28
3:57am
2024-06-29
1:50am
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 28 2024
5:49am
Jun 28 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jun 28 2024
11:20am
Jun 28 2024
1:11pm
Yama Gandam Jun 28 2024
4:52pm
Jun 28 2024
6:42pm
#15 Sankalpam for Jun 29 2024  Saturday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Ashtamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 1:50am 2024-06-28
3:57am
2024-06-29
1:50am
Navamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 1:50am 2024-06-29
1:50am
2024-06-29
11:49pm
Dashamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 11:49pm 2024-06-29
11:49pm
2024-06-30
9:56pm
Sthira
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-29
2024-06-29

Revathi
Nakshatra Yuktayam
Till 7:04pm 2024-06-28
8:19pm
2024-06-29
7:04pm
Ashwini
Nakshatra Yuktayam
From 7:04pm 2024-06-29
7:04pm
2024-06-30
5:56pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Ashtamyam
Shubha Titau
Till 1:50am 2024-06-28
3:57am
2024-06-29
1:50am
Navamyam
Shubha Titau
From 1:50am 2024-06-29
1:50am
2024-06-29
11:49pm
Dashamyam
Shubha Titau
From 11:49pm 2024-06-29
11:49pm
2024-06-30
9:56pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 29 2024
5:50am
Jun 29 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jun 29 2024
9:30am
Jun 29 2024
11:21am
Yama Gandam Jun 29 2024
3:01pm
Jun 29 2024
4:52pm
#16 Sankalpam for Jun 30 2024  Sunday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Dashamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 9:56pm 2024-06-29
11:49pm
2024-06-30
9:56pm
Ekadashamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 9:56pm 2024-06-30
9:56pm
2024-07-01
8:12pm
Bhanu
Vasara Yuktayam
All Day 2024-06-30
2024-06-30

Ashwini
Nakshatra Yuktayam
Till 5:56pm 2024-06-29
7:04pm
2024-06-30
5:56pm
ApaBharani
Nakshatra Yuktayam
From 5:56pm 2024-06-30
5:56pm
2024-07-01
4:57pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dashamyam
Shubha Titau
Till 9:56pm 2024-06-29
11:49pm
2024-06-30
9:56pm
Ekadashamyam
Shubha Titau
From 9:56pm 2024-06-30
9:56pm
2024-07-01
8:12pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jun 30 2024
5:50am
Jun 30 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jun 30 2024
6:42pm
Jun 30 2024
8:33pm
Yama Gandam Jun 30 2024
1:11pm
Jun 30 2024
3:01pm
#17 Sankalpam for Jul 1 2024  Monday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Ekadashamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 8:12pm 2024-06-30
9:56pm
2024-07-01
8:12pm
Dwadashamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 8:12pm 2024-07-01
8:12pm
2024-07-02
6:40pm
Soma
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-01
2024-07-01

ApaBharani
Nakshatra Yuktayam
Till 4:57pm 2024-06-30
5:56pm
2024-07-01
4:57pm
Krithika
Nakshatra Yuktayam
From 4:57pm 2024-07-01
4:57pm
2024-07-02
4:09pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Ekadashamyam
Shubha Titau
Till 8:12pm 2024-06-30
9:56pm
2024-07-01
8:12pm
Dwadashamyam
Shubha Titau
From 8:12pm 2024-07-01
8:12pm
2024-07-02
6:40pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 1 2024
5:51am
Jul 1 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jul 1 2024
7:41am
Jul 1 2024
9:31am
Yama Gandam Jul 1 2024
11:21am
Jul 1 2024
1:12pm
#18 Sankalpam for Jul 2 2024  Tuesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Dwadashamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 6:40pm 2024-07-01
8:12pm
2024-07-02
6:40pm
Trayodashamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 6:40pm 2024-07-02
6:40pm
2024-07-03
5:24pm
Bhowma
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-02
2024-07-02

Krithika
Nakshatra Yuktayam
Till 4:09pm 2024-07-01
4:57pm
2024-07-02
4:09pm
Rohini
Nakshatra Yuktayam
From 4:09pm 2024-07-02
4:09pm
2024-07-03
3:37pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dwadashamyam
Shubha Titau
Till 6:40pm 2024-07-01
8:12pm
2024-07-02
6:40pm
Trayodashamyam
Shubha Titau
From 6:40pm 2024-07-02
6:40pm
2024-07-03
5:24pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 2 2024
5:51am
Jul 2 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jul 2 2024
4:52pm
Jul 2 2024
6:42pm
Yama Gandam Jul 2 2024
9:31am
Jul 2 2024
11:21am
#19 Sankalpam for Jul 3 2024  Wednesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Trayodashamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 5:24pm 2024-07-02
6:40pm
2024-07-03
5:24pm
Chathurdashamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 5:24pm 2024-07-03
5:24pm
2024-07-04
4:28pm
Bhudha
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-03
2024-07-03

Rohini
Nakshatra Yuktayam
Till 3:37pm 2024-07-02
4:09pm
2024-07-03
3:37pm
Mrigasheera
Nakshatra Yuktayam
From 3:37pm 2024-07-03
3:37pm
2024-07-04
3:24pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Trayodashamyam
Shubha Titau
Till 5:24pm 2024-07-02
6:40pm
2024-07-03
5:24pm
Chathurdashamyam
Shubha Titau
From 5:24pm 2024-07-03
5:24pm
2024-07-04
4:28pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 3 2024
5:52am
Jul 3 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jul 3 2024
1:12pm
Jul 3 2024
3:02pm
Yama Gandam Jul 3 2024
7:42am
Jul 3 2024
9:32am
#20 Sankalpam for Jul 4 2024  Thursday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Chathurdashamyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 4:28pm 2024-07-03
5:24pm
2024-07-04
4:28pm
Amavasyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 4:28pm 2024-07-04
4:28pm
2024-07-05
3:57pm
Guru
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-04
2024-07-04

Mrigasheera
Nakshatra Yuktayam
Till 3:24pm 2024-07-03
3:37pm
2024-07-04
3:24pm
Aridra
Nakshatra Yuktayam
From 3:24pm 2024-07-04
3:24pm
2024-07-05
3:36pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Chathurdashamyam
Shubha Titau
Till 4:28pm 2024-07-03
5:24pm
2024-07-04
4:28pm
Amavasyam
Shubha Titau
From 4:28pm 2024-07-04
4:28pm
2024-07-05
3:57pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 4 2024
5:52am
Jul 4 2024
8:33pm
Rahu Kalam Jul 4 2024
3:02pm
Jul 4 2024
4:52pm
Yama Gandam Jul 4 2024
5:52am
Jul 4 2024
7:42am
#21 Sankalpam for Jul 5 2024  Friday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Jyeshta
Maasey (Chaandramana)
Till 3:57pm 2024-06-06
5:37am
2024-07-05
3:57pm
Aashada
Maasey (Chaandramana)
From 3:57pm 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Amavasyam
Krishna Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 3:57pm 2024-07-04
4:28pm
2024-07-05
3:57pm
Prathamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 3:57pm 2024-07-05
3:57pm
2024-07-06
3:56pm
Brugu
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-05
2024-07-05

Aridra
Nakshatra Yuktayam
Till 3:36pm 2024-07-04
3:24pm
2024-07-05
3:36pm
Punarvasu
Nakshatra Yuktayam
From 3:36pm 2024-07-05
3:36pm
2024-07-06
4:17pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Amavasyam
Shubha Titau
Till 3:57pm 2024-07-04
4:28pm
2024-07-05
3:57pm
Prathamyam
Shubha Titau
From 3:57pm 2024-07-05
3:57pm
2024-07-06
3:56pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 5 2024
5:53am
Jul 5 2024
8:32pm
Rahu Kalam Jul 5 2024
11:22am
Jul 5 2024
1:12pm
Yama Gandam Jul 5 2024
4:52pm
Jul 5 2024
6:42pm
#22 Sankalpam for Jul 6 2024  Saturday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Prathamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 3:56pm 2024-07-05
3:57pm
2024-07-06
3:56pm
Dwithiyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 3:56pm 2024-07-06
3:56pm
2024-07-07
4:29pm
Sthira
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-06
2024-07-06

Punarvasu
Nakshatra Yuktayam
Till 4:17pm 2024-07-05
3:36pm
2024-07-06
4:17pm
Pushya
Nakshatra Yuktayam
From 4:17pm 2024-07-06
4:17pm
2024-07-07
5:32pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Prathamyam
Shubha Titau
Till 3:56pm 2024-07-05
3:57pm
2024-07-06
3:56pm
Dwithiyam
Shubha Titau
From 3:56pm 2024-07-06
3:56pm
2024-07-07
4:29pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 6 2024
5:53am
Jul 6 2024
8:32pm
Rahu Kalam Jul 6 2024
9:32am
Jul 6 2024
11:22am
Yama Gandam Jul 6 2024
3:02pm
Jul 6 2024
4:52pm
#23 Sankalpam for Jul 7 2024  Sunday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Dwithiyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 4:29pm 2024-07-06
3:56pm
2024-07-07
4:29pm
Trithiyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 4:29pm 2024-07-07
4:29pm
2024-07-08
5:38pm
Bhanu
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-07
2024-07-07

Pushya
Nakshatra Yuktayam
Till 5:32pm 2024-07-06
4:17pm
2024-07-07
5:32pm
Aashlesha
Nakshatra Yuktayam
From 5:32pm 2024-07-07
5:32pm
2024-07-08
7:22pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dwithiyam
Shubha Titau
Till 4:29pm 2024-07-06
3:56pm
2024-07-07
4:29pm
Trithiyam
Shubha Titau
From 4:29pm 2024-07-07
4:29pm
2024-07-08
5:38pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 7 2024
5:54am
Jul 7 2024
8:32pm
Rahu Kalam Jul 7 2024
6:42pm
Jul 7 2024
8:32pm
Yama Gandam Jul 7 2024
1:13pm
Jul 7 2024
3:02pm
#24 Sankalpam for Jul 8 2024  Monday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Trithiyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 5:38pm 2024-07-07
4:29pm
2024-07-08
5:38pm
Chathurthyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 5:38pm 2024-07-08
5:38pm
2024-07-09
7:22pm
Soma
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-08
2024-07-08

Aashlesha
Nakshatra Yuktayam
Till 7:22pm 2024-07-07
5:32pm
2024-07-08
7:22pm
Magha
Nakshatra Yuktayam
From 7:22pm 2024-07-08
7:22pm
2024-07-09
9:45pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Trithiyam
Shubha Titau
Till 5:38pm 2024-07-07
4:29pm
2024-07-08
5:38pm
Chathurthyam
Shubha Titau
From 5:38pm 2024-07-08
5:38pm
2024-07-09
7:22pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 8 2024
5:55am
Jul 8 2024
8:31pm
Rahu Kalam Jul 8 2024
7:44am
Jul 8 2024
9:34am
Yama Gandam Jul 8 2024
11:23am
Jul 8 2024
1:13pm
#25 Sankalpam for Jul 9 2024  Tuesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Chathurthyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 7:22pm 2024-07-08
5:38pm
2024-07-09
7:22pm
Panchamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 7:22pm 2024-07-09
7:22pm
2024-07-10
9:33pm
Bhowma
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-09
2024-07-09

Magha
Nakshatra Yuktayam
Till 9:45pm 2024-07-08
7:22pm
2024-07-09
9:45pm
Poorvaphalguni
Nakshatra Yuktayam
From 9:45pm 2024-07-09
9:45pm
2024-07-11
12:34am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Chathurthyam
Shubha Titau
Till 7:22pm 2024-07-08
5:38pm
2024-07-09
7:22pm
Panchamyam
Shubha Titau
From 7:22pm 2024-07-09
7:22pm
2024-07-10
9:33pm
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 9 2024
5:55am
Jul 9 2024
8:31pm
Rahu Kalam Jul 9 2024
4:52pm
Jul 9 2024
6:41pm
Yama Gandam Jul 9 2024
9:34am
Jul 9 2024
11:23am
#26 Sankalpam for Jul 10 2024  Wednesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Panchamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 9:33pm 2024-07-09
7:22pm
2024-07-10
9:33pm
Sashtyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 9:33pm 2024-07-10
9:33pm
2024-07-12
12:03am
Bhudha
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-10
2024-07-10

Poorvaphalguni
Nakshatra Yuktayam
All Day 2024-07-09
9:45pm
2024-07-11
12:34am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Panchamyam
Shubha Titau
Till 9:33pm 2024-07-09
7:22pm
2024-07-10
9:33pm
Sashtyam
Shubha Titau
From 9:33pm 2024-07-10
9:33pm
2024-07-12
12:03am
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 10 2024
5:56am
Jul 10 2024
8:31pm
Rahu Kalam Jul 10 2024
1:13pm
Jul 10 2024
3:02pm
Yama Gandam Jul 10 2024
7:45am
Jul 10 2024
9:34am
#27 Sankalpam for Jul 11 2024  Thursday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Sashtyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
All Day 2024-07-10
9:33pm
2024-07-12
12:03am
Guru
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-11
2024-07-11

Poorvaphalguni
Nakshatra Yuktayam
Till 12:34am 2024-07-09
9:45pm
2024-07-11
12:34am
Uttaraphalguni
Nakshatra Yuktayam
From 12:34am 2024-07-11
12:34am
2024-07-12
3:38am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Sashtyam
Shubha Titau
All Day 2024-07-10
9:33pm
2024-07-12
12:03am
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 11 2024
5:56am
Jul 11 2024
8:30pm
Rahu Kalam Jul 11 2024
3:02pm
Jul 11 2024
4:51pm
Yama Gandam Jul 11 2024
5:56am
Jul 11 2024
7:45am
#28 Sankalpam for Jul 12 2024  Friday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Sashtyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 12:03am 2024-07-10
9:33pm
2024-07-12
12:03am
Sapthamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 12:03am 2024-07-12
12:03am
2024-07-13
2:35am
Brugu
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-12
2024-07-12

Uttaraphalguni
Nakshatra Yuktayam
Till 3:38am 2024-07-11
12:34am
2024-07-12
3:38am
Hasta
Nakshatra Yuktayam
From 3:38am 2024-07-12
3:38am
2024-07-13
6:44am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Sashtyam
Shubha Titau
Till 12:03am 2024-07-10
9:33pm
2024-07-12
12:03am
Sapthamyam
Shubha Titau
From 12:03am 2024-07-12
12:03am
2024-07-13
2:35am
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 12 2024
5:57am
Jul 12 2024
8:30pm
Rahu Kalam Jul 12 2024
11:24am
Jul 12 2024
1:13pm
Yama Gandam Jul 12 2024
4:51pm
Jul 12 2024
6:40pm
#29 Sankalpam for Jul 13 2024  Saturday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Sapthamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 2:35am 2024-07-12
12:03am
2024-07-13
2:35am
Ashtamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 2:35am 2024-07-13
2:35am
2024-07-14
4:56am
Sthira
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-13
2024-07-13

Hasta
Nakshatra Yuktayam
Till 6:44am 2024-07-12
3:38am
2024-07-13
6:44am
Chitta
Nakshatra Yuktayam
From 6:44am 2024-07-13
6:44am
2024-07-14
9:36am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Sapthamyam
Shubha Titau
Till 2:35am 2024-07-12
12:03am
2024-07-13
2:35am
Ashtamyam
Shubha Titau
From 2:35am 2024-07-13
2:35am
2024-07-14
4:56am
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 13 2024
5:58am
Jul 13 2024
8:29pm
Rahu Kalam Jul 13 2024
9:35am
Jul 13 2024
11:24am
Yama Gandam Jul 13 2024
3:02pm
Jul 13 2024
4:51pm
#30 Sankalpam for Jul 14 2024  Sunday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Sharat
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Mithuna
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Ashtamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 4:56am 2024-07-13
2:35am
2024-07-14
4:56am
Navamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 4:56am 2024-07-14
4:56am
2024-07-15
6:49am
Bhanu
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-14
2024-07-14

Chitta
Nakshatra Yuktayam
Till 9:36am 2024-07-13
6:44am
2024-07-14
9:36am
Swati
Nakshatra Yuktayam
From 9:36am 2024-07-14
9:36am
2024-07-15
11:59am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Ashtamyam
Shubha Titau
Till 4:56am 2024-07-13
2:35am
2024-07-14
4:56am
Navamyam
Shubha Titau
From 4:56am 2024-07-14
4:56am
2024-07-15
6:49am
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Rise/Set Jul 14 2024
5:59am
Jul 14 2024
8:29pm
Rahu Kalam Jul 14 2024
6:40pm
Jul 14 2024
8:29pm
Yama Gandam Jul 14 2024
1:14pm
Jul 14 2024
3:02pm
#31 Sankalpam for Jul 15 2024  Monday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Uttaraayana
Punya Kaley
Till 10:49pm 2024-01-14
1:15pm
2024-07-15
10:49pm
Dakshinaayana
Punya Kaley
From 10:49pm 2024-07-15
10:49pm
2025-01-13
11:59am
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Sharat
Rithou (Sowramana)
Till 10:49pm 2024-05-14
5:25am
2024-07-15
10:49pm
Hemanta
Rithou (Sowramana)
From 10:49pm 2024-07-15
10:49pm
2024-09-16
7:13am
Mithuna
Maasey (Sowramana)
Till 10:49pm 2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Kataka
Maasey (Sowramana)
From 10:49pm 2024-07-15
10:49pm
2024-08-16
7:14am
Navamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 6:49am 2024-07-14
4:56am
2024-07-15
6:49am
Dashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 6:49am 2024-07-15
6:49am
2024-07-16
8:03am
Soma
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-15
2024-07-15

Swati
Nakshatra Yuktayam
Till 11:59am 2024-07-14
9:36am
2024-07-15
11:59am
Vishaka
Nakshatra Yuktayam
From 11:59am 2024-07-15
11:59am
2024-07-16
1:43pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Navamyam
Shubha Titau
Till 6:49am 2024-07-14
4:56am
2024-07-15
6:49am
Dashamyam
Shubha Titau
From 6:49am 2024-07-15
6:49am
2024-07-16
8:03am
End of Sankalpam
Aani
Maasam
2024-06-14
11:58am
2024-07-15
10:49pm
Aadi
Maasam
2024-07-15
10:49pm
2024-08-16
7:14am
Rise/Set Jul 15 2024
5:59am
Jul 15 2024
8:28pm
Rahu Kalam Jul 15 2024
7:47am
Jul 15 2024
9:36am
Yama Gandam Jul 15 2024
11:24am
Jul 15 2024
1:13pm
#32 Sankalpam for Jul 16 2024  Tuesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day 2024-07-15
10:49pm
2025-01-13
11:59am
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-07-15
10:49pm
2024-09-16
7:13am
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-07-15
10:49pm
2024-08-16
7:14am
Dashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 8:03am 2024-07-15
6:49am
2024-07-16
8:03am
Ekadashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 8:04am 2024-07-16
8:04am
2024-07-17
8:32am
Bhowma
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-16
2024-07-16

Vishaka
Nakshatra Yuktayam
Till 1:43pm 2024-07-15
11:59am
2024-07-16
1:43pm
Anuradha
Nakshatra Yuktayam
From 1:43pm 2024-07-16
1:43pm
2024-07-17
2:42pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dashamyam
Shubha Titau
Till 8:03am 2024-07-15
6:49am
2024-07-16
8:03am
Ekadashamyam
Shubha Titau
From 8:04am 2024-07-16
8:04am
2024-07-17
8:32am
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
2024-07-15
10:49pm
2024-08-16
7:14am
Rise/Set Jul 16 2024
6:00am
Jul 16 2024
8:28pm
Rahu Kalam Jul 16 2024
4:51pm
Jul 16 2024
6:39pm
Yama Gandam Jul 16 2024
9:37am
Jul 16 2024
11:25am
#33 Sankalpam for Jul 17 2024  Wednesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day 2024-07-15
10:49pm
2025-01-13
11:59am
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-07-15
10:49pm
2024-09-16
7:13am
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-07-15
10:49pm
2024-08-16
7:14am
Ekadashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 8:32am 2024-07-16
8:04am
2024-07-17
8:32am
Dwadashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 8:32am 2024-07-17
8:32am
2024-07-18
8:14am
Bhudha
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-17
2024-07-17

Anuradha
Nakshatra Yuktayam
Till 2:42pm 2024-07-16
1:43pm
2024-07-17
2:42pm
Jyeshta
Nakshatra Yuktayam
From 2:42pm 2024-07-17
2:42pm
2024-07-18
2:55pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Ekadashamyam
Shubha Titau
Till 8:32am 2024-07-16
8:04am
2024-07-17
8:32am
Dwadashamyam
Shubha Titau
From 8:32am 2024-07-17
8:32am
2024-07-18
8:14am
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
2024-07-15
10:49pm
2024-08-16
7:14am
Rise/Set Jul 17 2024
6:01am
Jul 17 2024
8:27pm
Rahu Kalam Jul 17 2024
1:14pm
Jul 17 2024
3:02pm
Yama Gandam Jul 17 2024
7:49am
Jul 17 2024
9:37am
#34 Sankalpam for Jul 18 2024  Thursday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day 2024-07-15
10:49pm
2025-01-13
11:59am
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-07-15
10:49pm
2024-09-16
7:13am
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-07-15
10:49pm
2024-08-16
7:14am
Dwadashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 8:14am 2024-07-17
8:32am
2024-07-18
8:14am
Trayodashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 8:14am 2024-07-18
8:14am
2024-07-19
7:11am
Guru
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-18
2024-07-18

Jyeshta
Nakshatra Yuktayam
Till 2:55pm 2024-07-17
2:42pm
2024-07-18
2:55pm
Moola
Nakshatra Yuktayam
From 2:55pm 2024-07-18
2:55pm
2024-07-19
2:25pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dwadashamyam
Shubha Titau
Till 8:14am 2024-07-17
8:32am
2024-07-18
8:14am
Trayodashamyam
Shubha Titau
From 8:14am 2024-07-18
8:14am
2024-07-19
7:11am
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
2024-07-15
10:49pm
2024-08-16
7:14am
Rise/Set Jul 18 2024
6:01am
Jul 18 2024
8:27pm
Rahu Kalam Jul 18 2024
3:02pm
Jul 18 2024
4:50pm
Yama Gandam Jul 18 2024
6:01am
Jul 18 2024
7:49am
#35 Sankalpam for Jul 19 2024  Friday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day 2024-07-15
10:49pm
2025-01-13
11:59am
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-07-15
10:49pm
2024-09-16
7:13am
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-07-15
10:49pm
2024-08-16
7:14am
Trayodashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 7:11am 2024-07-18
8:14am
2024-07-19
7:11am
Chathurdashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 7:11am 2024-07-19
7:11am
2024-07-20
5:29am
Brugu
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-19
2024-07-19

Moola
Nakshatra Yuktayam
Till 2:25pm 2024-07-18
2:55pm
2024-07-19
2:25pm
Poorvaashaada
Nakshatra Yuktayam
From 2:25pm 2024-07-19
2:25pm
2024-07-20
1:18pm
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Trayodashamyam
Shubha Titau
Till 7:11am 2024-07-18
8:14am
2024-07-19
7:11am
Chathurdashamyam
Shubha Titau
From 7:11am 2024-07-19
7:11am
2024-07-20
5:29am
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
2024-07-15
10:49pm
2024-08-16
7:14am
Rise/Set Jul 19 2024
6:02am
Jul 19 2024
8:26pm
Rahu Kalam Jul 19 2024
11:26am
Jul 19 2024
1:14pm
Yama Gandam Jul 19 2024
4:50pm
Jul 19 2024
6:38pm
#36 Sankalpam for Jul 20 2024  Saturday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day 2024-04-08
11:20am
2025-03-29
3:57am
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day 2024-07-15
10:49pm
2025-01-13
11:59am
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day 2024-06-06
5:37am
2024-08-04
4:12am
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day 2024-07-05
3:57pm
2024-08-04
4:12am
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day 2024-07-15
10:49pm
2024-09-16
7:13am
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day 2024-07-15
10:49pm
2024-08-16
7:14am
Chathurdashamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
Till 5:29am 2024-07-19
7:11am
2024-07-20
5:29am
Pournamyam
Shukla Pakshey Adhye
Shubha Titau
From 5:29am 2024-07-20
5:29am
2024-07-21
3:16am
Sthira
Vasara Yuktayam
All Day 2024-07-20
2024-07-20

Poorvaashaada
Nakshatra Yuktayam
Till 1:18pm 2024-07-19
2:25pm
2024-07-20
1:18pm
Uttaraashaada
Nakshatra Yuktayam
From 1:18pm 2024-07-20
1:18pm
2024-07-21
11:44am
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Chathurdashamyam
Shubha Titau
Till 5:29am 2024-07-19
7:11am
2024-07-20
5:29am
Pournamyam
Shubha Titau
From 5:29am 2024-07-20
5:29am
2024-07-21
3:16am
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
2024-07-15
10:49pm
2024-08-16
7:14am
Rise/Set Jul 20 2024
6:03am
Jul 20 2024
8:25pm
Rahu Kalam Jul 20 2024
9:38am
Jul 20 2024
11:26am
Yama Gandam Jul 20 2024
3:01pm
Jul 20 2024
4:49pm
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - Sacramento,  4679 Aldona Lane,  Sacramento,  CA  95841
Tel:  (916) 483-4760 /  (916) 801-3097 /  (916) 579-1156 /  (925) 301-0391
Weekdays : 9am - 12pm and 6pm - 8:30pm /  Weekends : 9am - 8pm
https://www.svcctemple.org/ /  https://sacramento.svcctemple.org/ /  https://www.svcctemple.org/SVCCTempleSacramento
mailinglist@svcctemple.org
Name: Siddhi Vinayaka Cultural Center Inc, A 501(C)(3) tax exempt organization - EIN: 68-0480175

Find us on Facebook (SVCC Temple Sacramento)
Copyright © 2024 Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - Sacramento - Sacramento CA (Non-Profit Organization). All rights reserved