Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Fremont 40155 Blacow Rd, Fremont, CA 94538 Ph : (510) 403-4256, (925) 301-0391
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Ganesha Ganapathy Pillaiyar
Home
Register
Donations
Sankalpam
Contact Us
Calendar
Services
Pooja Items
Unsubscribe
Login
Snippets
Pic Gallery
About Us
Festivals
Daily Info
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Muruga Karthikeya Subhramanya
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Guruvayoorappan
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Balaji Srinivasa Venkateswara
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Shiva Trayambakeshwara Rudram
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center MahaLakshmi
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Vishnu Durga
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Lakshmi Narasimha
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Anjaneya PanchaMukha Hanuman Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Anjaneya PanchaMukha Hanuman
40155 Blacow Rd, Fremont, CA 94538 510) 403-4256, (925) 301-0391 mailinglistfremont@svcctemple.org
Weekdays - 9:00 AM - 12:00 PM & 5:30 PM - 8:00 PM  Weekends - 9:00 AM - 8:00 PM
Monday April 15 2024  Sun Rise / Set  06:32 - 19:44  Rahu Kalam  08:11 - 09:50  Yama Gandam  11:29 - 13:08
Donate through KIOSK Click for SVCC Temple Sacramento Donate & enter Sankalpam
Schedule
 
Sankalpam
Mon 4 / 15
 
Today's Info
Mon 4 / 15
 
Festivals

Sankalpam for Mon Apr 15 2024 - Thu May 02 2024

Sankalpam for Apr 15 2024  Monday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Shukla Pakshey Adhye
Ashtamyam
Shubha Titau
All Day Apr 14 2024
11:41 PM
Apr 16 2024
12:54 AM
Soma
Vasara Yuktayam
All Day Apr 15 2024
12:00 AM
Apr 15 2024
11:59 PM
Punarvasu
Nakshatra Yuktayam
Till 02:35 PM Apr 14 2024
01:04 PM
Apr 15 2024
02:35 PM
Pushya
Nakshatra Yuktayam
From 02:35 PM Apr 15 2024
02:35 PM
Apr 16 2024
04:45 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Ashtamyam
Shubha Titau
All Day Apr 14 2024
11:41 PM
Apr 16 2024
12:54 AM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 15 2024
06:32 AM
Apr 15 2024
07:44 PM
Rahu
Apr 15 2024
08:11 AM
Apr 15 2024
09:50 AM
Yama
Apr 15 2024
11:29 AM
Apr 15 2024
01:08 PM
Sankalpam for Apr 16 2024  Tuesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Shukla Pakshey Adhye
Ashtamyam
Shubha Titau
Till 12:54 AM Apr 14 2024
11:41 PM
Apr 16 2024
12:54 AM
Shukla Pakshey Adhye
Navamyam
Shubha Titau
From 12:54 AM Apr 16 2024
12:54 AM
Apr 17 2024
02:44 AM
Bhowma
Vasara Yuktayam
All Day Apr 16 2024
12:00 AM
Apr 16 2024
11:59 PM
Pushya
Nakshatra Yuktayam
Till 04:45 PM Apr 15 2024
02:35 PM
Apr 16 2024
04:45 PM
Aashlesha
Nakshatra Yuktayam
From 04:45 PM Apr 16 2024
04:45 PM
Apr 17 2024
07:26 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Ashtamyam
Shubha Titau
Till 12:54 AM Apr 14 2024
11:41 PM
Apr 16 2024
12:54 AM
Navamyam
Shubha Titau
From 12:54 AM Apr 16 2024
12:54 AM
Apr 17 2024
02:44 AM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 16 2024
06:31 AM
Apr 16 2024
07:45 PM
Rahu
Apr 16 2024
04:26 PM
Apr 16 2024
06:05 PM
Yama
Apr 16 2024
09:49 AM
Apr 16 2024
11:28 AM
Sankalpam for Apr 17 2024  Wednesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Shukla Pakshey Adhye
Navamyam
Shubha Titau
Till 02:44 AM Apr 16 2024
12:54 AM
Apr 17 2024
02:44 AM
Shukla Pakshey Adhye
Dashamyam
Shubha Titau
From 02:44 AM Apr 17 2024
02:44 AM
Apr 18 2024
05:01 AM
Bhudha
Vasara Yuktayam
All Day Apr 17 2024
12:00 AM
Apr 17 2024
11:59 PM
Aashlesha
Nakshatra Yuktayam
Till 07:26 PM Apr 16 2024
04:45 PM
Apr 17 2024
07:26 PM
Magha
Nakshatra Yuktayam
From 07:26 PM Apr 17 2024
07:26 PM
Apr 18 2024
10:26 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Navamyam
Shubha Titau
Till 02:44 AM Apr 16 2024
12:54 AM
Apr 17 2024
02:44 AM
Dashamyam
Shubha Titau
From 02:44 AM Apr 17 2024
02:44 AM
Apr 18 2024
05:01 AM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 17 2024
06:29 AM
Apr 17 2024
07:46 PM
Rahu
Apr 17 2024
01:07 PM
Apr 17 2024
02:47 PM
Yama
Apr 17 2024
08:08 AM
Apr 17 2024
09:48 AM
Sankalpam for Apr 18 2024  Thursday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Shukla Pakshey Adhye
Dashamyam
Shubha Titau
Till 05:01 AM Apr 17 2024
02:44 AM
Apr 18 2024
05:01 AM
Shukla Pakshey Adhye
Ekadashamyam
Shubha Titau
From 05:01 AM Apr 18 2024
05:01 AM
Apr 19 2024
07:35 AM
Guru
Vasara Yuktayam
All Day Apr 18 2024
12:00 AM
Apr 18 2024
11:59 PM
Magha
Nakshatra Yuktayam
Till 10:26 PM Apr 17 2024
07:26 PM
Apr 18 2024
10:26 PM
Poorvaphalguni
Nakshatra Yuktayam
From 10:26 PM Apr 18 2024
10:26 PM
Apr 20 2024
01:34 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dashamyam
Shubha Titau
Till 05:01 AM Apr 17 2024
02:44 AM
Apr 18 2024
05:01 AM
Ekadashamyam
Shubha Titau
From 05:01 AM Apr 18 2024
05:01 AM
Apr 19 2024
07:35 AM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 18 2024
06:28 AM
Apr 18 2024
07:47 PM
Rahu
Apr 18 2024
02:47 PM
Apr 18 2024
04:27 PM
Yama
Apr 18 2024
06:28 AM
Apr 18 2024
08:07 AM
Sankalpam for Apr 19 2024  Friday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Shukla Pakshey Adhye
Ekadashamyam
Shubha Titau
Till 07:35 AM Apr 18 2024
05:01 AM
Apr 19 2024
07:35 AM
Shukla Pakshey Adhye
Dwadashamyam
Shubha Titau
From 07:35 AM Apr 19 2024
07:35 AM
Apr 20 2024
10:11 AM
Brugu
Vasara Yuktayam
All Day Apr 19 2024
12:00 AM
Apr 19 2024
11:59 PM
Poorvaphalguni
Nakshatra Yuktayam
All Day Apr 18 2024
10:26 PM
Apr 20 2024
01:34 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Ekadashamyam
Shubha Titau
Till 07:35 AM Apr 18 2024
05:01 AM
Apr 19 2024
07:35 AM
Dwadashamyam
Shubha Titau
From 07:35 AM Apr 19 2024
07:35 AM
Apr 20 2024
10:11 AM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 19 2024
06:27 AM
Apr 19 2024
07:48 PM
Rahu
Apr 19 2024
11:27 AM
Apr 19 2024
01:07 PM
Yama
Apr 19 2024
04:27 PM
Apr 19 2024
06:07 PM
Sankalpam for Apr 20 2024  Saturday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Shukla Pakshey Adhye
Dwadashamyam
Shubha Titau
Till 10:11 AM Apr 19 2024
07:35 AM
Apr 20 2024
10:11 AM
Shukla Pakshey Adhye
Trayodashamyam
Shubha Titau
From 10:11 AM Apr 20 2024
10:11 AM
Apr 21 2024
12:41 PM
Sthira
Vasara Yuktayam
All Day Apr 20 2024
12:00 AM
Apr 20 2024
11:59 PM
Poorvaphalguni
Nakshatra Yuktayam
Till 01:34 AM Apr 18 2024
10:26 PM
Apr 20 2024
01:34 AM
Uttaraphalguni
Nakshatra Yuktayam
From 01:34 AM Apr 20 2024
01:34 AM
Apr 21 2024
04:38 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dwadashamyam
Shubha Titau
Till 10:11 AM Apr 19 2024
07:35 AM
Apr 20 2024
10:11 AM
Trayodashamyam
Shubha Titau
From 10:11 AM Apr 20 2024
10:11 AM
Apr 21 2024
12:41 PM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 20 2024
06:25 AM
Apr 20 2024
07:49 PM
Rahu
Apr 20 2024
09:46 AM
Apr 20 2024
11:26 AM
Yama
Apr 20 2024
02:47 PM
Apr 20 2024
04:28 PM
Sankalpam for Apr 21 2024  Sunday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Shukla Pakshey Adhye
Trayodashamyam
Shubha Titau
Till 12:41 PM Apr 20 2024
10:11 AM
Apr 21 2024
12:41 PM
Shukla Pakshey Adhye
Chathurdashamyam
Shubha Titau
From 12:41 PM Apr 21 2024
12:41 PM
Apr 22 2024
02:55 PM
Bhanu
Vasara Yuktayam
All Day Apr 21 2024
12:00 AM
Apr 21 2024
11:59 PM
Uttaraphalguni
Nakshatra Yuktayam
Till 04:38 AM Apr 20 2024
01:34 AM
Apr 21 2024
04:38 AM
Hasta
Nakshatra Yuktayam
From 04:38 AM Apr 21 2024
04:38 AM
Apr 22 2024
07:29 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Trayodashamyam
Shubha Titau
Till 12:41 PM Apr 20 2024
10:11 AM
Apr 21 2024
12:41 PM
Chathurdashamyam
Shubha Titau
From 12:41 PM Apr 21 2024
12:41 PM
Apr 22 2024
02:55 PM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 21 2024
06:24 AM
Apr 21 2024
07:49 PM
Rahu
Apr 21 2024
06:08 PM
Apr 21 2024
07:49 PM
Yama
Apr 21 2024
01:06 PM
Apr 21 2024
02:47 PM
Sankalpam for Apr 22 2024  Monday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Shukla Pakshey Adhye
Chathurdashamyam
Shubha Titau
Till 02:55 PM Apr 21 2024
12:41 PM
Apr 22 2024
02:55 PM
Shukla Pakshey Adhye
Pournamyam
Shubha Titau
From 02:56 PM Apr 22 2024
02:56 PM
Apr 23 2024
04:48 PM
Soma
Vasara Yuktayam
All Day Apr 22 2024
12:00 AM
Apr 22 2024
11:59 PM
Hasta
Nakshatra Yuktayam
Till 07:29 AM Apr 21 2024
04:38 AM
Apr 22 2024
07:29 AM
Chitta
Nakshatra Yuktayam
From 07:29 AM Apr 22 2024
07:29 AM
Apr 23 2024
10:02 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Chathurdashamyam
Shubha Titau
Till 02:55 PM Apr 21 2024
12:41 PM
Apr 22 2024
02:55 PM
Pournamyam
Shubha Titau
From 02:56 PM Apr 22 2024
02:56 PM
Apr 23 2024
04:48 PM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 22 2024
06:23 AM
Apr 22 2024
07:50 PM
Rahu
Apr 22 2024
08:03 AM
Apr 22 2024
09:44 AM
Yama
Apr 22 2024
11:25 AM
Apr 22 2024
01:06 PM
Sankalpam for Apr 23 2024  Tuesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Shukla Pakshey Adhye
Pournamyam
Shubha Titau
Till 04:48 PM Apr 22 2024
02:56 PM
Apr 23 2024
04:48 PM
Krishna Pakshey Adhye
Prathamyam
Shubha Titau
From 04:48 PM Apr 23 2024
04:48 PM
Apr 24 2024
06:16 PM
Bhowma
Vasara Yuktayam
All Day Apr 23 2024
12:00 AM
Apr 23 2024
11:59 PM
Chitta
Nakshatra Yuktayam
Till 10:02 AM Apr 22 2024
07:29 AM
Apr 23 2024
10:02 AM
Swati
Nakshatra Yuktayam
From 10:02 AM Apr 23 2024
10:02 AM
Apr 24 2024
12:10 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Pournamyam
Shubha Titau
Till 04:48 PM Apr 22 2024
02:56 PM
Apr 23 2024
04:48 PM
Prathamyam
Shubha Titau
From 04:48 PM Apr 23 2024
04:48 PM
Apr 24 2024
06:16 PM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 23 2024
06:22 AM
Apr 23 2024
07:51 PM
Rahu
Apr 23 2024
04:28 PM
Apr 23 2024
06:09 PM
Yama
Apr 23 2024
09:44 AM
Apr 23 2024
11:25 AM
Sankalpam for Apr 24 2024  Wednesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Krishna Pakshey Adhye
Prathamyam
Shubha Titau
Till 06:16 PM Apr 23 2024
04:48 PM
Apr 24 2024
06:16 PM
Krishna Pakshey Adhye
Dwithiyam
Shubha Titau
From 06:16 PM Apr 24 2024
06:16 PM
Apr 25 2024
07:16 PM
Bhudha
Vasara Yuktayam
All Day Apr 24 2024
12:00 AM
Apr 24 2024
11:59 PM
Swati
Nakshatra Yuktayam
Till 12:10 PM Apr 23 2024
10:02 AM
Apr 24 2024
12:10 PM
Vishaka
Nakshatra Yuktayam
From 12:10 PM Apr 24 2024
12:10 PM
Apr 25 2024
01:53 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Prathamyam
Shubha Titau
Till 06:16 PM Apr 23 2024
04:48 PM
Apr 24 2024
06:16 PM
Dwithiyam
Shubha Titau
From 06:16 PM Apr 24 2024
06:16 PM
Apr 25 2024
07:16 PM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 24 2024
06:20 AM
Apr 24 2024
07:52 PM
Rahu
Apr 24 2024
01:06 PM
Apr 24 2024
02:47 PM
Yama
Apr 24 2024
08:01 AM
Apr 24 2024
09:43 AM
Sankalpam for Apr 25 2024  Thursday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Krishna Pakshey Adhye
Dwithiyam
Shubha Titau
Till 07:16 PM Apr 24 2024
06:16 PM
Apr 25 2024
07:16 PM
Krishna Pakshey Adhye
Trithiyam
Shubha Titau
From 07:16 PM Apr 25 2024
07:16 PM
Apr 26 2024
07:48 PM
Guru
Vasara Yuktayam
All Day Apr 25 2024
12:00 AM
Apr 25 2024
11:59 PM
Vishaka
Nakshatra Yuktayam
Till 01:53 PM Apr 24 2024
12:10 PM
Apr 25 2024
01:53 PM
Anuradha
Nakshatra Yuktayam
From 01:53 PM Apr 25 2024
01:53 PM
Apr 26 2024
03:09 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dwithiyam
Shubha Titau
Till 07:16 PM Apr 24 2024
06:16 PM
Apr 25 2024
07:16 PM
Trithiyam
Shubha Titau
From 07:16 PM Apr 25 2024
07:16 PM
Apr 26 2024
07:48 PM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 25 2024
06:19 AM
Apr 25 2024
07:53 PM
Rahu
Apr 25 2024
02:47 PM
Apr 25 2024
04:29 PM
Yama
Apr 25 2024
06:19 AM
Apr 25 2024
08:00 AM
Sankalpam for Apr 26 2024  Friday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Krishna Pakshey Adhye
Trithiyam
Shubha Titau
Till 07:48 PM Apr 25 2024
07:16 PM
Apr 26 2024
07:48 PM
Krishna Pakshey Adhye
Chathurthyam
Shubha Titau
From 07:48 PM Apr 26 2024
07:48 PM
Apr 27 2024
07:52 PM
Brugu
Vasara Yuktayam
All Day Apr 26 2024
12:00 AM
Apr 26 2024
11:59 PM
Anuradha
Nakshatra Yuktayam
Till 03:09 PM Apr 25 2024
01:53 PM
Apr 26 2024
03:09 PM
Jyeshta
Nakshatra Yuktayam
From 03:09 PM Apr 26 2024
03:09 PM
Apr 27 2024
03:58 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Trithiyam
Shubha Titau
Till 07:48 PM Apr 25 2024
07:16 PM
Apr 26 2024
07:48 PM
Chathurthyam
Shubha Titau
From 07:48 PM Apr 26 2024
07:48 PM
Apr 27 2024
07:52 PM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 26 2024
06:18 AM
Apr 26 2024
07:54 PM
Rahu
Apr 26 2024
11:24 AM
Apr 26 2024
01:06 PM
Yama
Apr 26 2024
04:30 PM
Apr 26 2024
06:12 PM
Sankalpam for Apr 27 2024  Saturday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Krishna Pakshey Adhye
Chathurthyam
Shubha Titau
Till 07:52 PM Apr 26 2024
07:48 PM
Apr 27 2024
07:52 PM
Krishna Pakshey Adhye
Panchamyam
Shubha Titau
From 07:52 PM Apr 27 2024
07:52 PM
Apr 28 2024
07:27 PM
Sthira
Vasara Yuktayam
All Day Apr 27 2024
12:00 AM
Apr 27 2024
11:59 PM
Jyeshta
Nakshatra Yuktayam
Till 03:58 PM Apr 26 2024
03:09 PM
Apr 27 2024
03:58 PM
Moola
Nakshatra Yuktayam
From 03:58 PM Apr 27 2024
03:58 PM
Apr 28 2024
04:18 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Chathurthyam
Shubha Titau
Till 07:52 PM Apr 26 2024
07:48 PM
Apr 27 2024
07:52 PM
Panchamyam
Shubha Titau
From 07:52 PM Apr 27 2024
07:52 PM
Apr 28 2024
07:27 PM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 27 2024
06:17 AM
Apr 27 2024
07:55 PM
Rahu
Apr 27 2024
09:41 AM
Apr 27 2024
11:23 AM
Yama
Apr 27 2024
02:48 PM
Apr 27 2024
04:30 PM
Sankalpam for Apr 28 2024  Sunday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Krishna Pakshey Adhye
Panchamyam
Shubha Titau
Till 07:27 PM Apr 27 2024
07:52 PM
Apr 28 2024
07:27 PM
Krishna Pakshey Adhye
Sashtyam
Shubha Titau
From 07:27 PM Apr 28 2024
07:27 PM
Apr 29 2024
06:35 PM
Bhanu
Vasara Yuktayam
All Day Apr 28 2024
12:00 AM
Apr 28 2024
11:59 PM
Moola
Nakshatra Yuktayam
Till 04:18 PM Apr 27 2024
03:58 PM
Apr 28 2024
04:18 PM
Poorvaashaada
Nakshatra Yuktayam
From 04:18 PM Apr 28 2024
04:18 PM
Apr 29 2024
04:12 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Panchamyam
Shubha Titau
Till 07:27 PM Apr 27 2024
07:52 PM
Apr 28 2024
07:27 PM
Sashtyam
Shubha Titau
From 07:27 PM Apr 28 2024
07:27 PM
Apr 29 2024
06:35 PM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 28 2024
06:15 AM
Apr 28 2024
07:56 PM
Rahu
Apr 28 2024
06:13 PM
Apr 28 2024
07:56 PM
Yama
Apr 28 2024
01:05 PM
Apr 28 2024
02:48 PM
Sankalpam for Apr 29 2024  Monday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Krishna Pakshey Adhye
Sashtyam
Shubha Titau
Till 06:35 PM Apr 28 2024
07:27 PM
Apr 29 2024
06:35 PM
Krishna Pakshey Adhye
Sapthamyam
Shubha Titau
From 06:35 PM Apr 29 2024
06:35 PM
Apr 30 2024
05:16 PM
Soma
Vasara Yuktayam
All Day Apr 29 2024
12:00 AM
Apr 29 2024
11:59 PM
Poorvaashaada
Nakshatra Yuktayam
Till 04:12 PM Apr 28 2024
04:18 PM
Apr 29 2024
04:12 PM
Uttaraashaada
Nakshatra Yuktayam
From 04:12 PM Apr 29 2024
04:12 PM
Apr 30 2024
03:39 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Sashtyam
Shubha Titau
Till 06:35 PM Apr 28 2024
07:27 PM
Apr 29 2024
06:35 PM
Sapthamyam
Shubha Titau
From 06:35 PM Apr 29 2024
06:35 PM
Apr 30 2024
05:16 PM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 29 2024
06:14 AM
Apr 29 2024
07:57 PM
Rahu
Apr 29 2024
07:56 AM
Apr 29 2024
09:39 AM
Yama
Apr 29 2024
11:22 AM
Apr 29 2024
01:05 PM
Sankalpam for Apr 30 2024  Tuesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Krishna Pakshey Adhye
Sapthamyam
Shubha Titau
Till 05:16 PM Apr 29 2024
06:35 PM
Apr 30 2024
05:16 PM
Krishna Pakshey Adhye
Ashtamyam
Shubha Titau
From 05:16 PM Apr 30 2024
05:16 PM
May 1 2024
03:31 PM
Bhowma
Vasara Yuktayam
All Day Apr 30 2024
12:00 AM
Apr 30 2024
11:59 PM
Uttaraashaada
Nakshatra Yuktayam
Till 03:39 PM Apr 29 2024
04:12 PM
Apr 30 2024
03:39 PM
Shravana
Nakshatra Yuktayam
From 03:39 PM Apr 30 2024
03:39 PM
May 1 2024
02:40 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Sapthamyam
Shubha Titau
Till 05:16 PM Apr 29 2024
06:35 PM
Apr 30 2024
05:16 PM
Ashtamyam
Shubha Titau
From 05:16 PM Apr 30 2024
05:16 PM
May 1 2024
03:31 PM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
Apr 30 2024
06:13 AM
Apr 30 2024
07:58 PM
Rahu
Apr 30 2024
04:31 PM
Apr 30 2024
06:14 PM
Yama
Apr 30 2024
09:39 AM
Apr 30 2024
11:22 AM
Sankalpam for May 1 2024  Wednesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Krishna Pakshey Adhye
Ashtamyam
Shubha Titau
Till 03:31 PM Apr 30 2024
05:16 PM
May 1 2024
03:31 PM
Krishna Pakshey Adhye
Navamyam
Shubha Titau
From 03:31 PM May 1 2024
03:31 PM
May 2 2024
01:23 PM
Bhudha
Vasara Yuktayam
All Day May 1 2024
12:00 AM
May 1 2024
11:59 PM
Shravana
Nakshatra Yuktayam
Till 02:40 PM Apr 30 2024
03:39 PM
May 1 2024
02:40 PM
Dhanishta
Nakshatra Yuktayam
From 02:40 PM May 1 2024
02:40 PM
May 2 2024
01:18 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Ashtamyam
Shubha Titau
Till 03:31 PM Apr 30 2024
05:16 PM
May 1 2024
03:31 PM
Navamyam
Shubha Titau
From 03:31 PM May 1 2024
03:31 PM
May 2 2024
01:23 PM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
May 1 2024
06:12 AM
May 1 2024
07:59 PM
Rahu
May 1 2024
01:05 PM
May 1 2024
02:48 PM
Yama
May 1 2024
07:55 AM
May 1 2024
09:38 AM
Sankalpam for May 2 2024  Thursday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Uttaraayana
Punya Kaley
All Day Jan 14 2024
01:15 PM
Jul 15 2024
10:49 PM
Vasantha
Rithou (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Jun 6 2024
05:37 AM
Chaitra
Maasey (Chaandramana)
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
May 7 2024
08:21 PM
Varsha
Rithou (Sowramana)
All Day Mar 14 2024
12:07 AM
May 14 2024
05:25 AM
Mesha
Maasey (Sowramana)
All Day Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Krishna Pakshey Adhye
Navamyam
Shubha Titau
Till 01:23 PM May 1 2024
03:31 PM
May 2 2024
01:23 PM
Krishna Pakshey Adhye
Dashamyam
Shubha Titau
From 01:23 PM May 2 2024
01:23 PM
May 3 2024
10:54 AM
Guru
Vasara Yuktayam
All Day May 2 2024
12:00 AM
May 2 2024
11:59 PM
Dhanishta
Nakshatra Yuktayam
Till 01:18 PM May 1 2024
02:40 PM
May 2 2024
01:18 PM
Shatabisha
Nakshatra Yuktayam
From 01:18 PM May 2 2024
01:18 PM
May 3 2024
11:36 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Navamyam
Shubha Titau
Till 01:23 PM May 1 2024
03:31 PM
May 2 2024
01:23 PM
Dashamyam
Shubha Titau
From 01:23 PM May 2 2024
01:23 PM
May 3 2024
10:54 AM
End of Sankalpam
Chittirai
Maasam
Apr 13 2024
08:36 AM
May 14 2024
05:25 AM
Rise/Set
May 2 2024
06:11 AM
May 2 2024
07:59 PM
Rahu
May 2 2024
02:48 PM
May 2 2024
04:32 PM
Yama
May 2 2024
06:11 AM
May 2 2024
07:54 AM


Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center, 40155 Blacow Rd, Fremont, CA 94538 Tel: (510) 403-4256 / (925) 301-0391
https://www.svcctemple.org/SVCCTempleFremont/
https://www.svcctemple.org/fremont

mailinglistfremont@svcctemple.org

Name: Siddhi Vinayaka Cultural Center Inc, A 501(C)(3) tax exempt organization - EIN: 68-0480175

Find us on Facebook (SVCC Temple Fremont)

Copyright © 2024 Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - Fremont CA (Non-Profit Organization). All rights reserved