Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - SVCC Temple Fremont 40155 Blacow Rd, Fremont, CA 94538 Ph : (510) 403-4256, (925) 301-0391
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Ganesha Ganapathy Pillaiyar
Home
Register
Donations
Sankalpam
Contact Us
Calendar
Services
Pooja Items
Unsubscribe
Login
Snippets
Pic Gallery
About Us
Festivals
Daily Info
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Muruga Karthikeya Subhramanya
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Guruvayoorappan
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Balaji Srinivasa Venkateswara
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Shiva Trayambakeshwara Rudram
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center MahaLakshmi
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Vishnu Durga
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Lakshmi Narasimha
Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Anjaneya PanchaMukha Hanuman Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center Anjaneya PanchaMukha Hanuman
40155 Blacow Rd, Fremont, CA 94538 510) 403-4256, (925) 301-0391 mailinglistfremont@svcctemple.org
Weekdays - 9:00 AM - 12:00 PM & 5:30 PM - 8:00 PM  Weekends - 9:00 AM - 8:00 PM
Tuesday July 23 2024  Sun Rise / Set  06:05 - 20:23  Rahu Kalam  16:48 - 18:35  Yama Gandam  09:39 - 11:26
Donate through KIOSK Click for SVCC Temple Sacramento Donate & enter Sankalpam
Schedule
 
Sankalpam
Tue 7 / 23
 
Today's Info
Tue 7 / 23
 
Festivals

Sankalpam for Tue Jul 23 2024 - Fri Aug 09 2024

Sankalpam for Jul 23 2024  Tuesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Trithiyam
Shubha Titau
Till 07:00 PM Jul 22 2024
09:53 PM
Jul 23 2024
07:00 PM
Krishna Pakshey Adhye
Chathurthyam
Shubha Titau
From 07:00 PM Jul 23 2024
07:00 PM
Jul 24 2024
04:10 PM
Bhowma
Vasara Yuktayam
All Day Jul 23 2024
12:00 AM
Jul 23 2024
11:59 PM
Dhanishta
Nakshatra Yuktayam
Till 07:48 AM Jul 22 2024
09:51 AM
Jul 23 2024
07:48 AM
Shatabisha
Nakshatra Yuktayam
From 07:48 AM Jul 23 2024
07:48 AM
Jul 24 2024
05:44 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Trithiyam
Shubha Titau
Till 07:00 PM Jul 22 2024
09:53 PM
Jul 23 2024
07:00 PM
Chathurthyam
Shubha Titau
From 07:00 PM Jul 23 2024
07:00 PM
Jul 24 2024
04:10 PM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Jul 23 2024
06:05 AM
Jul 23 2024
08:23 PM
Rahu
Jul 23 2024
04:48 PM
Jul 23 2024
06:35 PM
Yama
Jul 23 2024
09:39 AM
Jul 23 2024
11:26 AM
Sankalpam for Jul 24 2024  Wednesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Chathurthyam
Shubha Titau
Till 04:10 PM Jul 23 2024
07:00 PM
Jul 24 2024
04:10 PM
Krishna Pakshey Adhye
Panchamyam
Shubha Titau
From 04:10 PM Jul 24 2024
04:10 PM
Jul 25 2024
01:28 PM
Bhudha
Vasara Yuktayam
All Day Jul 24 2024
12:00 AM
Jul 24 2024
11:59 PM
Shatabisha
Nakshatra Yuktayam
Till 05:44 AM Jul 23 2024
07:48 AM
Jul 24 2024
05:44 AM
Poorvabhadra
Nakshatra Yuktayam
From 05:44 AM Jul 24 2024
05:44 AM
Jul 25 2024
03:46 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Chathurthyam
Shubha Titau
Till 04:10 PM Jul 23 2024
07:00 PM
Jul 24 2024
04:10 PM
Panchamyam
Shubha Titau
From 04:10 PM Jul 24 2024
04:10 PM
Jul 25 2024
01:28 PM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Jul 24 2024
06:06 AM
Jul 24 2024
08:22 PM
Rahu
Jul 24 2024
01:14 PM
Jul 24 2024
03:01 PM
Yama
Jul 24 2024
07:53 AM
Jul 24 2024
09:40 AM
Sankalpam for Jul 25 2024  Thursday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Panchamyam
Shubha Titau
Till 01:28 PM Jul 24 2024
04:10 PM
Jul 25 2024
01:28 PM
Krishna Pakshey Adhye
Sashtyam
Shubha Titau
From 01:28 PM Jul 25 2024
01:28 PM
Jul 26 2024
11:00 AM
Guru
Vasara Yuktayam
All Day Jul 25 2024
12:00 AM
Jul 25 2024
11:59 PM
Poorvabhadra
Nakshatra Yuktayam
Till 03:46 AM Jul 24 2024
05:44 AM
Jul 25 2024
03:46 AM
Uttaraabhadra
Nakshatra Yuktayam
From 03:46 AM Jul 25 2024
03:46 AM
Jul 26 2024
02:00 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Panchamyam
Shubha Titau
Till 01:28 PM Jul 24 2024
04:10 PM
Jul 25 2024
01:28 PM
Sashtyam
Shubha Titau
From 01:28 PM Jul 25 2024
01:28 PM
Jul 26 2024
11:00 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Jul 25 2024
06:07 AM
Jul 25 2024
08:22 PM
Rahu
Jul 25 2024
03:01 PM
Jul 25 2024
04:48 PM
Yama
Jul 25 2024
06:07 AM
Jul 25 2024
07:53 AM
Sankalpam for Jul 26 2024  Friday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Sashtyam
Shubha Titau
Till 11:00 AM Jul 25 2024
01:28 PM
Jul 26 2024
11:00 AM
Krishna Pakshey Adhye
Sapthamyam
Shubha Titau
From 11:00 AM Jul 26 2024
11:00 AM
Jul 27 2024
08:49 AM
Brugu
Vasara Yuktayam
All Day Jul 26 2024
12:00 AM
Jul 26 2024
11:59 PM
Uttaraabhadra
Nakshatra Yuktayam
Till 02:00 AM Jul 25 2024
03:46 AM
Jul 26 2024
02:00 AM
Revathi
Nakshatra Yuktayam
From 02:00 AM Jul 26 2024
02:00 AM
Jul 27 2024
12:29 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Sashtyam
Shubha Titau
Till 11:00 AM Jul 25 2024
01:28 PM
Jul 26 2024
11:00 AM
Sapthamyam
Shubha Titau
From 11:00 AM Jul 26 2024
11:00 AM
Jul 27 2024
08:49 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Jul 26 2024
06:08 AM
Jul 26 2024
08:21 PM
Rahu
Jul 26 2024
11:27 AM
Jul 26 2024
01:14 PM
Yama
Jul 26 2024
04:47 PM
Jul 26 2024
06:34 PM
Sankalpam for Jul 27 2024  Saturday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Sapthamyam
Shubha Titau
Till 08:49 AM Jul 26 2024
11:00 AM
Jul 27 2024
08:49 AM
Krishna Pakshey Adhye
Ashtamyam
Shubha Titau
From 08:49 AM Jul 27 2024
08:49 AM
Jul 28 2024
06:57 AM
Sthira
Vasara Yuktayam
All Day Jul 27 2024
12:00 AM
Jul 27 2024
11:59 PM
Revathi
Nakshatra Yuktayam
Till 12:29 AM Jul 26 2024
02:00 AM
Jul 27 2024
12:29 AM
Ashwini
Nakshatra Yuktayam
From 12:29 AM Jul 27 2024
12:29 AM
Jul 27 2024
11:17 PM
ApaBharani
Nakshatra Yuktayam
From 11:17 PM Jul 27 2024
11:17 PM
Jul 28 2024
10:25 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Sapthamyam
Shubha Titau
Till 08:49 AM Jul 26 2024
11:00 AM
Jul 27 2024
08:49 AM
Ashtamyam
Shubha Titau
From 08:49 AM Jul 27 2024
08:49 AM
Jul 28 2024
06:57 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Jul 27 2024
06:08 AM
Jul 27 2024
08:20 PM
Rahu
Jul 27 2024
09:41 AM
Jul 27 2024
11:27 AM
Yama
Jul 27 2024
03:00 PM
Jul 27 2024
04:47 PM
Sankalpam for Jul 28 2024  Sunday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Ashtamyam
Shubha Titau
Till 06:57 AM Jul 27 2024
08:49 AM
Jul 28 2024
06:57 AM
Krishna Pakshey Adhye
Navamyam
Shubha Titau
From 06:57 AM Jul 28 2024
06:57 AM
Jul 29 2024
05:26 AM
Bhanu
Vasara Yuktayam
All Day Jul 28 2024
12:00 AM
Jul 28 2024
11:59 PM
ApaBharani
Nakshatra Yuktayam
Till 10:25 PM Jul 27 2024
11:17 PM
Jul 28 2024
10:25 PM
Krithika
Nakshatra Yuktayam
From 10:25 PM Jul 28 2024
10:25 PM
Jul 29 2024
09:53 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Ashtamyam
Shubha Titau
Till 06:57 AM Jul 27 2024
08:49 AM
Jul 28 2024
06:57 AM
Navamyam
Shubha Titau
From 06:57 AM Jul 28 2024
06:57 AM
Jul 29 2024
05:26 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Jul 28 2024
06:09 AM
Jul 28 2024
08:19 PM
Rahu
Jul 28 2024
06:32 PM
Jul 28 2024
08:19 PM
Yama
Jul 28 2024
01:14 PM
Jul 28 2024
03:00 PM
Sankalpam for Jul 29 2024  Monday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Navamyam
Shubha Titau
Till 05:26 AM Jul 28 2024
06:57 AM
Jul 29 2024
05:26 AM
Krishna Pakshey Adhye
Dashamyam
Shubha Titau
From 05:26 AM Jul 29 2024
05:26 AM
Jul 30 2024
04:15 AM
Soma
Vasara Yuktayam
All Day Jul 29 2024
12:00 AM
Jul 29 2024
11:59 PM
Krithika
Nakshatra Yuktayam
Till 09:53 PM Jul 28 2024
10:25 PM
Jul 29 2024
09:53 PM
Rohini
Nakshatra Yuktayam
From 09:53 PM Jul 29 2024
09:53 PM
Jul 30 2024
09:42 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Navamyam
Shubha Titau
Till 05:26 AM Jul 28 2024
06:57 AM
Jul 29 2024
05:26 AM
Dashamyam
Shubha Titau
From 05:26 AM Jul 29 2024
05:26 AM
Jul 30 2024
04:15 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Jul 29 2024
06:10 AM
Jul 29 2024
08:18 PM
Rahu
Jul 29 2024
07:56 AM
Jul 29 2024
09:42 AM
Yama
Jul 29 2024
11:28 AM
Jul 29 2024
01:14 PM
Sankalpam for Jul 30 2024  Tuesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Dashamyam
Shubha Titau
Till 04:15 AM Jul 29 2024
05:26 AM
Jul 30 2024
04:15 AM
Krishna Pakshey Adhye
Ekadashamyam
Shubha Titau
From 04:15 AM Jul 30 2024
04:15 AM
Jul 31 2024
03:25 AM
Bhowma
Vasara Yuktayam
All Day Jul 30 2024
12:00 AM
Jul 30 2024
11:59 PM
Rohini
Nakshatra Yuktayam
Till 09:42 PM Jul 29 2024
09:53 PM
Jul 30 2024
09:42 PM
Mrigasheera
Nakshatra Yuktayam
From 09:42 PM Jul 30 2024
09:42 PM
Jul 31 2024
09:53 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dashamyam
Shubha Titau
Till 04:15 AM Jul 29 2024
05:26 AM
Jul 30 2024
04:15 AM
Ekadashamyam
Shubha Titau
From 04:15 AM Jul 30 2024
04:15 AM
Jul 31 2024
03:25 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Jul 30 2024
06:11 AM
Jul 30 2024
08:17 PM
Rahu
Jul 30 2024
04:45 PM
Jul 30 2024
06:31 PM
Yama
Jul 30 2024
09:42 AM
Jul 30 2024
11:28 AM
Sankalpam for Jul 31 2024  Wednesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Ekadashamyam
Shubha Titau
Till 03:25 AM Jul 30 2024
04:15 AM
Jul 31 2024
03:25 AM
Krishna Pakshey Adhye
Dwadashamyam
Shubha Titau
From 03:25 AM Jul 31 2024
03:25 AM
Aug 1 2024
02:59 AM
Bhudha
Vasara Yuktayam
All Day Jul 31 2024
12:00 AM
Jul 31 2024
11:59 PM
Mrigasheera
Nakshatra Yuktayam
Till 09:53 PM Jul 30 2024
09:42 PM
Jul 31 2024
09:53 PM
Aridra
Nakshatra Yuktayam
From 09:53 PM Jul 31 2024
09:53 PM
Aug 1 2024
10:28 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Ekadashamyam
Shubha Titau
Till 03:25 AM Jul 30 2024
04:15 AM
Jul 31 2024
03:25 AM
Dwadashamyam
Shubha Titau
From 03:25 AM Jul 31 2024
03:25 AM
Aug 1 2024
02:59 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Jul 31 2024
06:12 AM
Jul 31 2024
08:16 PM
Rahu
Jul 31 2024
01:14 PM
Jul 31 2024
02:59 PM
Yama
Jul 31 2024
07:57 AM
Jul 31 2024
09:43 AM
Sankalpam for Aug 1 2024  Thursday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Dwadashamyam
Shubha Titau
Till 02:59 AM Jul 31 2024
03:25 AM
Aug 1 2024
02:59 AM
Krishna Pakshey Adhye
Trayodashamyam
Shubha Titau
From 02:59 AM Aug 1 2024
02:59 AM
Aug 2 2024
02:56 AM
Guru
Vasara Yuktayam
All Day Aug 1 2024
12:00 AM
Aug 1 2024
11:59 PM
Aridra
Nakshatra Yuktayam
Till 10:28 PM Jul 31 2024
09:53 PM
Aug 1 2024
10:28 PM
Punarvasu
Nakshatra Yuktayam
From 10:28 PM Aug 1 2024
10:28 PM
Aug 2 2024
11:28 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dwadashamyam
Shubha Titau
Till 02:59 AM Jul 31 2024
03:25 AM
Aug 1 2024
02:59 AM
Trayodashamyam
Shubha Titau
From 02:59 AM Aug 1 2024
02:59 AM
Aug 2 2024
02:56 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Aug 1 2024
06:13 AM
Aug 1 2024
08:15 PM
Rahu
Aug 1 2024
02:59 PM
Aug 1 2024
04:44 PM
Yama
Aug 1 2024
06:13 AM
Aug 1 2024
07:58 AM
Sankalpam for Aug 2 2024  Friday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Trayodashamyam
Shubha Titau
Till 02:56 AM Aug 1 2024
02:59 AM
Aug 2 2024
02:56 AM
Krishna Pakshey Adhye
Chathurdashamyam
Shubha Titau
From 02:57 AM Aug 2 2024
02:57 AM
Aug 3 2024
03:20 AM
Brugu
Vasara Yuktayam
All Day Aug 2 2024
12:00 AM
Aug 2 2024
11:59 PM
Punarvasu
Nakshatra Yuktayam
Till 11:28 PM Aug 1 2024
10:28 PM
Aug 2 2024
11:28 PM
Pushya
Nakshatra Yuktayam
From 11:28 PM Aug 2 2024
11:28 PM
Aug 4 2024
12:56 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Trayodashamyam
Shubha Titau
Till 02:56 AM Aug 1 2024
02:59 AM
Aug 2 2024
02:56 AM
Chathurdashamyam
Shubha Titau
From 02:57 AM Aug 2 2024
02:57 AM
Aug 3 2024
03:20 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Aug 2 2024
06:13 AM
Aug 2 2024
08:14 PM
Rahu
Aug 2 2024
11:28 AM
Aug 2 2024
01:13 PM
Yama
Aug 2 2024
04:43 PM
Aug 2 2024
06:28 PM
Sankalpam for Aug 3 2024  Saturday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
All Day Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
All Day Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Chathurdashamyam
Shubha Titau
Till 03:20 AM Aug 2 2024
02:57 AM
Aug 3 2024
03:20 AM
Krishna Pakshey Adhye
Amavasyam
Shubha Titau
From 03:20 AM Aug 3 2024
03:20 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Sthira
Vasara Yuktayam
All Day Aug 3 2024
12:00 AM
Aug 3 2024
11:59 PM
Pushya
Nakshatra Yuktayam
All Day Aug 2 2024
11:28 PM
Aug 4 2024
12:56 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Chathurdashamyam
Shubha Titau
Till 03:20 AM Aug 2 2024
02:57 AM
Aug 3 2024
03:20 AM
Amavasyam
Shubha Titau
From 03:20 AM Aug 3 2024
03:20 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Aug 3 2024
06:14 AM
Aug 3 2024
08:13 PM
Rahu
Aug 3 2024
09:43 AM
Aug 3 2024
11:28 AM
Yama
Aug 3 2024
02:58 PM
Aug 3 2024
04:43 PM
Sankalpam for Aug 4 2024  Sunday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Greeshma
Rithou (Chaandramana)
Till 04:12 AM Jun 6 2024
05:37 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Varsha
Rithou (Chaandramana)
From 04:12 AM Aug 4 2024
04:12 AM
Oct 2 2024
11:49 AM
Aashada
Maasey (Chaandramana)
Till 04:12 AM Jul 5 2024
03:57 PM
Aug 4 2024
04:12 AM
Shravana
Maasey (Chaandramana)
From 04:12 AM Aug 4 2024
04:12 AM
Sep 2 2024
06:55 PM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Krishna Pakshey Adhye
Amavasyam
Shubha Titau
Till 04:12 AM Aug 3 2024
03:20 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Shukla Pakshey Adhye
Prathamyam
Shubha Titau
From 04:12 AM Aug 4 2024
04:12 AM
Aug 5 2024
05:33 AM
Bhanu
Vasara Yuktayam
All Day Aug 4 2024
12:00 AM
Aug 4 2024
11:59 PM
Pushya
Nakshatra Yuktayam
Till 12:56 AM Aug 2 2024
11:28 PM
Aug 4 2024
12:56 AM
Aashlesha
Nakshatra Yuktayam
From 12:56 AM Aug 4 2024
12:56 AM
Aug 5 2024
02:51 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Amavasyam
Shubha Titau
Till 04:12 AM Aug 3 2024
03:20 AM
Aug 4 2024
04:12 AM
Prathamyam
Shubha Titau
From 04:12 AM Aug 4 2024
04:12 AM
Aug 5 2024
05:33 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Aug 4 2024
06:15 AM
Aug 4 2024
08:12 PM
Rahu
Aug 4 2024
06:27 PM
Aug 4 2024
08:12 PM
Yama
Aug 4 2024
01:13 PM
Aug 4 2024
02:58 PM
Sankalpam for Aug 5 2024  Monday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Varsha
Rithou (Chaandramana)
All Day Aug 4 2024
04:12 AM
Oct 2 2024
11:49 AM
Shravana
Maasey (Chaandramana)
All Day Aug 4 2024
04:12 AM
Sep 2 2024
06:55 PM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Shukla Pakshey Adhye
Prathamyam
Shubha Titau
Till 05:33 AM Aug 4 2024
04:12 AM
Aug 5 2024
05:33 AM
Shukla Pakshey Adhye
Dwithiyam
Shubha Titau
From 05:33 AM Aug 5 2024
05:33 AM
Aug 6 2024
07:22 AM
Soma
Vasara Yuktayam
All Day Aug 5 2024
12:00 AM
Aug 5 2024
11:59 PM
Aashlesha
Nakshatra Yuktayam
Till 02:51 AM Aug 4 2024
12:56 AM
Aug 5 2024
02:51 AM
Magha
Nakshatra Yuktayam
From 02:51 AM Aug 5 2024
02:51 AM
Aug 6 2024
05:13 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Prathamyam
Shubha Titau
Till 05:33 AM Aug 4 2024
04:12 AM
Aug 5 2024
05:33 AM
Dwithiyam
Shubha Titau
From 05:33 AM Aug 5 2024
05:33 AM
Aug 6 2024
07:22 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Aug 5 2024
06:16 AM
Aug 5 2024
08:11 PM
Rahu
Aug 5 2024
08:00 AM
Aug 5 2024
09:44 AM
Yama
Aug 5 2024
11:29 AM
Aug 5 2024
01:13 PM
Sankalpam for Aug 6 2024  Tuesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Varsha
Rithou (Chaandramana)
All Day Aug 4 2024
04:12 AM
Oct 2 2024
11:49 AM
Shravana
Maasey (Chaandramana)
All Day Aug 4 2024
04:12 AM
Sep 2 2024
06:55 PM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Shukla Pakshey Adhye
Dwithiyam
Shubha Titau
Till 07:22 AM Aug 5 2024
05:33 AM
Aug 6 2024
07:22 AM
Shukla Pakshey Adhye
Trithiyam
Shubha Titau
From 07:22 AM Aug 6 2024
07:22 AM
Aug 7 2024
09:36 AM
Bhowma
Vasara Yuktayam
All Day Aug 6 2024
12:00 AM
Aug 6 2024
11:59 PM
Magha
Nakshatra Yuktayam
Till 05:13 AM Aug 5 2024
02:51 AM
Aug 6 2024
05:13 AM
Poorvaphalguni
Nakshatra Yuktayam
From 05:13 AM Aug 6 2024
05:13 AM
Aug 7 2024
08:00 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Dwithiyam
Shubha Titau
Till 07:22 AM Aug 5 2024
05:33 AM
Aug 6 2024
07:22 AM
Trithiyam
Shubha Titau
From 07:22 AM Aug 6 2024
07:22 AM
Aug 7 2024
09:36 AM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Aug 6 2024
06:17 AM
Aug 6 2024
08:10 PM
Rahu
Aug 6 2024
04:41 PM
Aug 6 2024
06:25 PM
Yama
Aug 6 2024
09:45 AM
Aug 6 2024
11:29 AM
Sankalpam for Aug 7 2024  Wednesday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Varsha
Rithou (Chaandramana)
All Day Aug 4 2024
04:12 AM
Oct 2 2024
11:49 AM
Shravana
Maasey (Chaandramana)
All Day Aug 4 2024
04:12 AM
Sep 2 2024
06:55 PM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Shukla Pakshey Adhye
Trithiyam
Shubha Titau
Till 09:36 AM Aug 6 2024
07:22 AM
Aug 7 2024
09:36 AM
Shukla Pakshey Adhye
Chathurthyam
Shubha Titau
From 09:36 AM Aug 7 2024
09:36 AM
Aug 8 2024
12:06 PM
Bhudha
Vasara Yuktayam
All Day Aug 7 2024
12:00 AM
Aug 7 2024
11:59 PM
Poorvaphalguni
Nakshatra Yuktayam
Till 08:00 AM Aug 6 2024
05:13 AM
Aug 7 2024
08:00 AM
Uttaraphalguni
Nakshatra Yuktayam
From 08:00 AM Aug 7 2024
08:00 AM
Aug 8 2024
11:03 AM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Trithiyam
Shubha Titau
Till 09:36 AM Aug 6 2024
07:22 AM
Aug 7 2024
09:36 AM
Chathurthyam
Shubha Titau
From 09:36 AM Aug 7 2024
09:36 AM
Aug 8 2024
12:06 PM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Aug 7 2024
06:18 AM
Aug 7 2024
08:09 PM
Rahu
Aug 7 2024
01:13 PM
Aug 7 2024
02:57 PM
Yama
Aug 7 2024
08:01 AM
Aug 7 2024
09:45 AM
Sankalpam for Aug 8 2024  Thursday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Varsha
Rithou (Chaandramana)
All Day Aug 4 2024
04:12 AM
Oct 2 2024
11:49 AM
Shravana
Maasey (Chaandramana)
All Day Aug 4 2024
04:12 AM
Sep 2 2024
06:55 PM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Shukla Pakshey Adhye
Chathurthyam
Shubha Titau
Till 12:06 PM Aug 7 2024
09:36 AM
Aug 8 2024
12:06 PM
Shukla Pakshey Adhye
Panchamyam
Shubha Titau
From 12:06 PM Aug 8 2024
12:06 PM
Aug 9 2024
02:44 PM
Guru
Vasara Yuktayam
All Day Aug 8 2024
12:00 AM
Aug 8 2024
11:59 PM
Uttaraphalguni
Nakshatra Yuktayam
Till 11:03 AM Aug 7 2024
08:00 AM
Aug 8 2024
11:03 AM
Hasta
Nakshatra Yuktayam
From 11:03 AM Aug 8 2024
11:03 AM
Aug 9 2024
02:14 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Chathurthyam
Shubha Titau
Till 12:06 PM Aug 7 2024
09:36 AM
Aug 8 2024
12:06 PM
Panchamyam
Shubha Titau
From 12:06 PM Aug 8 2024
12:06 PM
Aug 9 2024
02:44 PM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Aug 8 2024
06:18 AM
Aug 8 2024
08:08 PM
Rahu
Aug 8 2024
02:56 PM
Aug 8 2024
04:40 PM
Yama
Aug 8 2024
06:18 AM
Aug 8 2024
08:01 AM
Sankalpam for Aug 9 2024  Friday
Below is recommendation - Please call temple for more info
Begin of Sankalpam
Mamo Partha Samastha Durita Kshya Dwara Sri Parameshwara / Narayana Preethyartham Subhey Shobhaney Muhoorthey Aadya Brahmanaha Dweethiya Parardey Shveta Varaha Kalpey Vaivasvatha Manvan Tharey Ashta Vim Sathy Thamey Kaliyuge Prathamey Paadey Krounchaka Dweepey Ramanaka Varshey Amerka Deshey Kapilaranye Hari Hara Kshetra Sameepey Aindra Kandey Mero Pashchima Digbhaage Uttara Americayam Saagarayormadhya Deshey Asmin Varthamanikey Vyavaharike Prabhavadeenam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye
Krodhee
Nama Samvatsre
All Day Apr 8 2024
11:20 AM
Mar 29 2025
03:57 AM
Dakshinaayana
Punya Kaley
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Jan 13 2025
11:59 AM
Varsha
Rithou (Chaandramana)
All Day Aug 4 2024
04:12 AM
Oct 2 2024
11:49 AM
Shravana
Maasey (Chaandramana)
All Day Aug 4 2024
04:12 AM
Sep 2 2024
06:55 PM
Hemanta
Rithou (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Sep 16 2024
07:13 AM
Kataka
Maasey (Sowramana)
All Day Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Shukla Pakshey Adhye
Panchamyam
Shubha Titau
Till 02:44 PM Aug 8 2024
12:06 PM
Aug 9 2024
02:44 PM
Shukla Pakshey Adhye
Sashtyam
Shubha Titau
From 02:44 PM Aug 9 2024
02:44 PM
Aug 10 2024
05:15 PM
Brugu
Vasara Yuktayam
All Day Aug 9 2024
12:00 AM
Aug 9 2024
11:59 PM
Hasta
Nakshatra Yuktayam
Till 02:14 PM Aug 8 2024
11:03 AM
Aug 9 2024
02:14 PM
Chitta
Nakshatra Yuktayam
From 02:14 PM Aug 9 2024
02:14 PM
Aug 10 2024
05:18 PM
Vishnu Yoga Vishnu Karana Evam Guna Sakala Viseshana Visishtayam Asyam Vartamanayaam
Panchamyam
Shubha Titau
Till 02:44 PM Aug 8 2024
12:06 PM
Aug 9 2024
02:44 PM
Sashtyam
Shubha Titau
From 02:44 PM Aug 9 2024
02:44 PM
Aug 10 2024
05:15 PM
End of Sankalpam
Aadi
Maasam
Jul 15 2024
10:49 PM
Aug 16 2024
07:14 AM
Rise/Set
Aug 9 2024
06:19 AM
Aug 9 2024
08:07 PM
Rahu
Aug 9 2024
11:29 AM
Aug 9 2024
01:13 PM
Yama
Aug 9 2024
04:40 PM
Aug 9 2024
06:23 PM


Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center, 40155 Blacow Rd, Fremont, CA 94538 Tel: (510) 403-4256 / (925) 301-0391
https://www.svcctemple.org/SVCCTempleFremont/
https://www.svcctemple.org/fremont

mailinglistfremont@svcctemple.org

Name: Siddhi Vinayaka Cultural Center Inc, A 501(C)(3) tax exempt organization - EIN: 68-0480175

Find us on Facebook (SVCC Temple Fremont)

Copyright © 2024 Sri Siddhi Vinayaka Cultural Center - Fremont CA (Non-Profit Organization). All rights reserved